Opazovanje ptic

Okrog Stare Fužine po ornitološko

Ob opazovanju ptic boste spoznavali tudi okolico Bohinjskega jezera in Stare Fužine. Izlet si lahko v spremstvu vodnika privoščite v sklopu Mednarodnega festivalu alpskega cvetja.

Od zanimivih vrst so v tem predelu številčni rjavi srakoperji (Lanius collurio), opazujete lahko tudi pogorelčka (Phoenicurus phoenicurus) in sivo pastirico (Motacilla cinerea). Na meliščih nad vasjo pa lahko srečamo hribsko listnico (Phylloscopus bonelli) in skalnega strnada (Emberiza cia).