Stara hišna imena

Stara hišna imena so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se ohranja tudi narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju. Imena sočasno z opuščanjem kmetij in podiranjem starih ter gradnjo novih stavb zamirajo in izginjajo v pozabo. Več o projektu si lahko preberete na straneh Ragorja.

Knjižice in spletna stran

Hišna imena lahko raziskujete tudi z iskalnikom na spletni strani http://www.hisnaimena.si/. Ali pa prelistate knjižico: