Prebivalci danes in nekoč

Nekaj statistike:

Prebivalstvo v naši krajevni skupnosti (popis 2002):

  • Stara Fužina 576
  • Studor 109
  • Ukanc 41

Pomembni krajani:

  •  Slikar Valentin Hodnik, ki se je 18. februarja 1896 rodil v vasi Stara Fužina, je bil velik ljubitelj svoje rojstne doline. Bil je skromen samotar, ki se je preživljal kot tretinjek (pomočnik majerjev), majer, kmet, gozdar in lovec, ves prosti čas pa je preživel v bohinjskih planinah, ki jih je potem doživeto naslikal. S prijateljem Jankom Ravnikom je nadelal pot skoz Voje do Vodnikove koče. Slikati se je učil v slikarski šoli v Ljubljani in v Zagrebu. Uveljavil se je kot krajinar in zapustil okoli 230 del. Ponavadi je slikal tako, da je na kraju samem izbrani motiv fotografiral ali akvareliral, sliko pa je dokončno izdelal v oljni tehniki v ateljeju v Ukancu. Najbolj so ga pritegovali motivi senožet, planine s svislimi in stanovi ter skalnate, razčlenjene in zasnežene gore. Slikal je realistično, vendar nekoliko stilizirano z ne preširoko barvno lestvico, s katero je izražal ozračje v naravi in hkrati svoje razpoloženje. Za potrebe bohinjskega turizma je izdelal serijo šaljivih smučarskih razglednic. Umrl je 6. decembra 1935. Nanj spominja spominska plošča na rojstni hiši (Stara Fužina 135). Ogled hiše je možen le od zunaj.
  • V vasi je stanoval tudi Lovrenc Willomitzer, eden izmed prvopristopnikov na Triglav. Rodil se je na Madžarskem okrog leta 1747 (ni natančnih podatkov), stanoval pa je v »Padarjevi« hiši (Stara Fužina 158). Na stroške mecena barona Žige Zoisa se je izučil za kirurga (ranocelnika, padarja).

Viri in literatura …