Viri in Literatura

Literatura

 • Bogataj, J. (1992). Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
 • Ceklin, F. (1987). Bohinjski zbornik: Bohinj pod blejskim gospostvom na začetku 17. stoletja. Radovljica: Skupščina občine Radovljica.
 • Cevc, T. (1992). Bohinj in njegove planine: srečanja s planinsko kulturo.  Radovljica: Didakta.
 • Kos, A. (1990). Radovljiški zbornik: Po poti spominov. Radovljica: Občinska konferenca SZDL.
 • Krušič, M., Gosar, A., Jeršič, M., Skoberne, P., Zupan, G. (1995). Slovenija: turistični vodnik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Male turistične monografije, (1985). Bohinj in Triglav. Knjižna zbirka, št. 60. Zagreb: Turistkomerc.
 • Mahnič, J., Glavan, M. (1995). V svetu rože mogote. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Perko, D., Orožen Adamič, M. (1998). Slovenija, pokrajine in ljudje: Atlas Slovenije v sliki in besedi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Prirodoslovno društvo Slovenije, Triglavski narodni park, (1985). Vodnik: Triglavski narodni park. Bled: Triglavski narodni park.
 • Sedej, I. (1989). Sto najlepših kmečkih hiš na slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
 • Slanovec, T. (1982). Sirarstvo. Ljubljana: Založba Kmečka knjiga.
 • Valvasor, J. V. (1984). Slava vojvodine Kranjske. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Žontar, M. (1987). Bohinjski zbornik: Gospodarski in družbeni razvoj Bohinja v drugi polovici 18. stoletja.Radovljica: Skupščina občine Radovljica.

 

Viri

 • Košnik, P., Pekovec, T. (1996). Bohinj. Seminarska naloga: neobjavljen rokopis. Srednja ekonomsko turistična šola: Radovljica.
 • Mihelič, J. (15. december 1996). Svet čudežnega belega gamsa. Gorenjska 95/96: Priloga Gorenjskega glasa, letnik XLVIII, 113 – 126.
 • Pekovec, T. (2000). Bohinj. Projektno delo: neobjavljeni tiskopis. Portorož: Visoka šola za turizem, Turistica, Portorož.
 • Zgibanka, (1998). Triglavski narodni park: gozdovi. Založnik: Triglavski narodni park. Produkcija: EPSI d.o.o. Tisk: Tiskarna Hren.

 

 

Spletni viri