Proč z invazivkami: predavanje in delavnica

Invazivne vrste izpodrivajo domorodno floro in favno, spreminjajo ekosisteme, škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in nenazadnje tudi na gospodarstvo. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom v sklopu projekta Proč z invazivkami za občino Bohinj pripravlja predavanje o invazivnih rastlinah v Triglavskem narodnem parku in okolici.

Predavanje v Bohinju bo potekalo v sklopu Mednarodnega festivala alpskega cvetja, v sredo 3. junija 2015 ob 19. uri v kulturnem domu Stara Fužina. Na predavanjih bomo predstavili pogoste tujerodne rastlinske vrste na območju Bohinja, načine odstranjevanja invazivnih vrst ter dosedanje izkušnje preprečevanja širjenja in odstranjevanja v gorenjskih občinah. V četrtek, 4. junija 2015 pa bo potekala praktična delavnica odstranjevanja japonskega dresnika na obali Bohinjskega jezera. Zbor bo ob 17. uri na parkirišču v Fužinarskem zalivu (pri Kramarju). Na akciji bodo predstavljeni načini odstranjevanja invazivnih rastlin in tretiranja ostankov rastlin, s poudarkom na japonskem dresniku.

Prijave zbiramo na naslov nina.kobal@ragor.si ali številki 04 581 34 16. Projekt Proč z invazivkami financira Občina Bohinj. Vabimo vas v čimvečjem številu in vas lepo pozdravljamo!