Sanacija po naravni katastrofi nad severno obalo Bohinjskega jezera

Na severni obali Bohinjskega jezera je zaradi nevarnosti za pešce, ki jo predstavljajo po decembrskem vetrolomu podrta drevja, pot na nekaterih delih zaprta in v celoti zelo težko prehodna, kar je označeno z opozorilnimi tablami na terenu. Da bi preprečili še večjo ekološko katastrofo in odstranili nevarnost za pešce te dni na tem območju poteka intenzivno spravilo podrtega drevja.

 Decembrsko neurje je pustošilo tudi v gozdovih nad Bohinjskim jezerom, drevje je na več mestih podrto čez pot ob severni obali jezera. Na večjem območju, v skoraj 2 kilometra dolgem pasu od ribogojnice do struge Govica je vetrolom podiral drevesa, v Ukancu, kjer zaradi odboja vetra od Komarče prihaja do vrtinčastega viharja so bila drevesa podrta navzkrižno, precej drevja je vetrolom podrl tudi na južni obali jezera. Predvsem na severni obali Bohinjskega jezera te dni intenzivno poteka spravilo lesa. Z delom se mudi, kot so poudarili na Zavodu za gozdove, zaradi nevarnosti, ki jo podrto in viseče drevje predstavlja sprehajalcem, ob tem pa zaradi smrek v gozdovih obstaja nevarnost širjenja lubadarja, ki je že ped vetrolomom na tem območju povzročil precejšnjo škodo.

Po preučitvi različnih možnosti spravila lesa iz gozdov na severni obali jezera, tudi preučitvi možnosti spravila po vodi, ki bi preveč poškodoval obalo jezera, so v dogovoru z Javnim zavodom Triglavski narodni park sklenili, da je najboljša možnost spravila z vzpostavitvijo pripravljene vlake na območju obstoječe pohodniške poti. Vlaka ni grajena in bo vzpostavljena v najožji možni širini, ki še omogoča spravilo lesa, v širini 2 metra. Severna obala jezera leži v drugem varstvenem območju narodnega parka, v katerem je sonaravno gospodarjenje z gozdom dopustno, pri čemer je potrebno poudariti, da ne gre za gospodarjenje, temveč za odpravo posledic naravne ujme.

Ključnega pomena, kot navajajo v Javnem zavodu Triglavski narodni park, bo sodelovanje vseh inštitucij in lastnikov gozdov po izvedenem spravilu, da se bo območje vrnilo v prvotno stanje in vlako saniralo nazaj v pohodniško pot.

Lubadar, ki že nekaj časa pustoši po bohinjskih gozdovih in vetrolom 12. decembra sta v bohinjskih gozdovih povzročila veliko naravno katastrofo in sanacija je, kot se strinjajo tako na Zavodu za Gozdove, Občini Bohinj, kot tudi v TNP, nujno potrebna. Dela, ki ob ugodnem vremenu intenzivno potekajo, naj bi bila zaključena do prvomajskih počitnic in po končanem delu bo vlaka odstranjena in na novo vzpostavljena tudi pot za pešce.

Po informacijah, ki so nam na voljo, bodo na Zavodu za gozdove ukrepe za sanacijo gozdov in preprečitev nadaljnje ekološke katastrofe prihodnji teden podrobno predstavili tudi na posebni tiskovni konferenci.

Dodaj odgovor