Javno povabilo: Mostnica (do 12.04.2018)

Turizem Bohinj objavlja javno povabilo za oddajo ponudb za izvajanje vzdrževalnih del v koritih Mostnice za sezono 2018. Vzdrževalna dela obsegajo: 

  • Ročna dela (vzdrževanje propustov ter izdelava novih, vzdrževanje mostov in poti)
  • Dela z motorno žago
  • Strojna dela (traktorski prevozi, mini bager)

Ponudba mora vsebovati:

  • Potrdilo o registrirani dejavnosti
  • Urne postavke za vsa zgoraj navedena dela

Rok za predložitev ponudb je četrtek, 12. 4. 2018 do 12. ure. Naslov: Turizem Bohinj, Stara Fužina 38, 4265 Bohinjsko jezero, s pripisom »Mostnica« ali po elektronski pošti na naslov: info@bohinj.si

Turizem Bohinj bo na podlagi navedenih pogojev izbral najugodnejšega ponudnika za opravljanje navedenih del. Dodatne informacije: Turizem Bohinj, g. Klemen Langus, tel: 04 57 47 590.